Kliknij na interesującą Cię ofertę

Księgi przychodów i rozchodów

Księgowanie dokumentów w księdze przychodów i rozchodów
Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
Prowadzenie ewidencji wyposażenia
Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji
Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

Księgi rachunkowe – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (Sp. Z O.O., Sp. AKCYJNE, Sp. CYWILNE)

Tworzenie i pomoc przy organizacji działu księgowości
Opracowanie wzorcowego (zakładowego) planu kont
Księgowanie dokumentów
Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
Prowadzenie ewidencji wyposażenia
Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu
Sporządzanie sprawozdań dla GUS
Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów
Rozliczenie importu i exportu towarów i usług
Rozliczenie i prowadzenie podatku od nieruchomości i od środków transportu
Rozliczanie różnic kursowych

Ryczałt ewidencjonowany

Ewidencja kosztów i przychodów
Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
Prowadzenie ewidencji wyposażenia

Kadry i Płace oraz pełna obsługa ZUS

sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
Sporządzanie deklaracji PIT 4
prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
Sporządzanie deklaracji PFRON
sporządzanie raportów osób ubezpieczonych RMUA
sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Udział w protokolarnym przejęciu dokumentacji księgowej na podstawie upoważnienia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej od poprzedniej administracji,
Przygotowanie dla Zarządu Wspólnoty danych do projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo finansowego) i korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty,
Przygotowania projektów uchwał w zakresie odnoszącym się do finansów Wspólnoty, w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty
Prowadzenia dla nieruchomości rachunkowości wraz z pełną obsługą dokumentacji finansowej na zasadach określonych w uchwale właścicieli, z wykorzystaniem programu księgowego do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych,
Prowadzenie dokumentacji umożliwiającej bieżącą analizę kosztów ponoszonych przez Wspólnotę,
Dokonywanie rozliczeń finansowych Wspólnoty poprzez rachunki bankowe, nadzór nad przychodami Wspólnoty z tytułu miesięcznych zaliczek na poczet zarządu i eksploatacji oraz świadczeń indywidualnych od właścicieli oraz dokonywanie zmian w wymiarach opłat z chwilą zmian cen za dostarczane usługi,
Przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty półrocznych sprawozdań finansowych dotyczących nieruchomości, w formie i zakresie ustalonym z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej,
Prowadzenie podstawowej windykacji w stosunku do właścicieli z tytułu zaległych wpłat, a także pożytków i innych przychodów Wspólnoty (bez windykacji sądowej),
Prowadzenie stałego aktualizowania ewidencji dotyczącej powierzchni lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych oraz mieszkających i korzystających z mediów indywidualnych mieszkańców,
Wydawanie właścicielom zaświadczeń związanych z ich rozliczeniami finansowymi w stosunku do Wspólnoty,
Dokonywanie rozliczeń mediów indywidualnych w terminach ustalonych z Zarządem Wspólnoty na podstawie obowiązujących uchwał przyjętych przez ogół właścicieli nieruchomości.

Inne usługi

Reprezentacja w urzędach: US, ZUS
Pomoc przy otwieraniu działalności
Wypełnianie dokumentów np. CEIDG-1
Rejestracja w US i ZUS, KRS
Rozliczanie PIT-ów rocznych – PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, SDZ-2, IN-12
Rozliczamy VAT- budowlany (zwrot za materiały budowlane – VZM)
inne usługi – prace biurowe – windykacja, wystawianie faktur, kontrola należności