Prowadzenie ksiąg handlowych

cena ustalana indywidualnie netto

Książka Przychodów i Rozchodów
(bez ewidencją VAT)

cena ustalana indywidualnie netto

Książka Przychodów i Rozchodów
(z ewidencją VAT)

cena ustalana indywidualnie netto

Ryczałt ewidencjonowany
(bez ewidencją VAT)

cena ustalana indywidualnie netto

Ryczałt ewidencjonowany
(z ewidencją VAT)

cena ustalana indywidualnie netto

Kadry i Płace

cena ustalana indywidualnie netto

Pity roczne

cena ustalana indywidualnie netto

Powyższe ceny nie są ofertą w rozumieniu art. 66 KOdeksu Cywilnego

 

*Większość umów negocjowana jest indywidualnie z klientem. Cena zależy od wielu czynników: np. od ilości dokumentów, od ilości zatrudnianych pracowników, itp.