Do 25 dnia miesiąca
Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT-7, Termin rozliczenia podatku VAT-7K
Do 20 dnia miesiąca
Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28), Termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych , Termin wpłaty zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.
Do 7 dnia miesiąca
Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.
Do 10 dnia miesiąca
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy - jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie, (tj. nie zatrudnia się innych osób).
Do 15 dnia miesiąca
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, (tj. jeżeli zatrudnia się inne osoby).

Kadry, płace, ZUS

Kadry i Płace oraz pełna obsługa ZUS

• sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych

• prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych

• Sporządzanie deklaracji PIT 4

• prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS

• przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem

pracowników

• kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia

BHP

• Sporządzanie deklaracji PFRON

• sporządzanie raportów osób ubezpieczonych RMUA

• sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)

• doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników

składek ZUS