Do 25 dnia miesiąca
Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT-7, Termin rozliczenia podatku VAT-7K
Do 20 dnia miesiąca
Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28), Termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych , Termin wpłaty zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.
Do 7 dnia miesiąca
Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.
Do 10 dnia miesiąca
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy - jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie, (tj. nie zatrudnia się innych osób).
Do 15 dnia miesiąca
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, (tj. jeżeli zatrudnia się inne osoby).

Cennik

  • Ceny w PLN/ms

  • Prowadzenie ksiąg handlowych od 400 PLN netto
  • Książka Przychodów i Rozchodów (bez ewidencji VAT) od 100 PLN netto
  • Książka Przychodów i Rozchodów (z ewidencją VAT) od 120 PLN netto
  • Ryczałt ewidencjonowany (bez ewidencji VAT) od 89 PLN netto
  • Ryczałt ewidencjonowany (z ewidencją VAT) od 100 PLN netto
  • INNE USŁUGI:
  • Kadry i płace od 20 PLN netto
  • Pity roczne od 30 PLN netto

Powyższe ceny nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

*Większość umów negocjowana jest indywidualnie z klientem. Cena zależy od wielu czynników: np. od ilości dokumentów, od ilości zatrudnianych pracowników, itp..