Prowadzenie ksiąg handlowych

od 400 pln netto

Książka Przychodów i Rozchodów
(bez ewidencją VAT)

od 130 PLN netto

Książka Przychodów i Rozchodów
(z ewidencją VAT)

od 145 PLN netto

Ryczałt ewidencjonowany
(bez ewidencją VAT)

od 89 PLN netto

Ryczałt ewidencjonowany
(z ewidencją VAT)

od 100 PLN netto

Kadry i Płace

od 20 PLN netto

Pity roczne

od 30 PLN netto

Powyższe ceny nie są ofertą w rozumieniu art. 66 KOdeksu Cywilnego

 

*Większość umów negocjowana jest indywidualnie z klientem. Cena zależy od wielu czynników: np. od ilości dokumentów, od ilości zatrudnianych pracowników, itp.